Pam mae angen addasu'r rac arddangos acrylig?

Nawr ni waeth pa ddiwydiant, mae cystadleurwydd cynhyrchion yn fwy a mwy ffyrnig, os nad oes technoleg graidd, mae'n hawdd cael ei gopïo yn y gorffennol. Ac yn ddiweddar mae cost cynhyrchion yn cynyddu ac yn uwch, cystadleuaeth cynnyrch dwysach. Ar sawl achlysur, sut i ddenu cwsmeriaid, sut i wahaniaethu oddi wrth gynhyrchion eraill, fu'r broblem na all y busnes aros i'w datrys.

Defnyddiwch rac arddangos da i arddangos cynhyrchion, rhoi argraff gyntaf anhygoel i gwsmeriaid, denu cwsmeriaid i stopio, mae busnesau'n gwybod y rheswm, ond ddim yn gwybod sut i gael rac arddangos unigryw. Hefyd, dros y blynyddoedd, rydych chi wedi bod i mewn ac allan o filoedd neu ddegau o filoedd o siopau. Ond a ydych chi wedi dod o hyd i ddwy siop sy'n defnyddio'r un rac arddangos? Mae'r arddangosfeydd hyn wedi'u gwneud yn arbennig. Pam mae masnachwyr yn barod i dalu'n ychwanegol i addasu amrywiaeth o raciau arddangos, ond nid pob un yr un peth? Yn gyntaf oll, mae'r cynnyrch yn wahanol, bydd siâp y rac arddangos yn wahanol, ar gyfer gwahanol gynhyrchion, bydd angen gwneud rac arddangos gwahanol, i osod y cynnyrch, fel y gall adlewyrchu arddull a swyn unigryw eich cynnyrch yn well. Yn ail, nid yw arddull addurno'r siop yr un peth, bydd yn cael effaith ar arddull y rac arddangos. Wrth addasu'r rac arddangos, bydd llawer o bobl yn dylunio'r rac arddangos yn ôl eu harddull addurno siop eu hunain. Ar y naill law, gall wneud dyluniad y siop yn fwy rhesymol. Ar y llaw arall, gall roi profiad gwell i gwsmeriaid. Unwaith eto, oherwydd y gwahaniaeth, mor amlwg.

Mae cymaint o ganolfannau siopa ar y stryd, sut allwn ni wneud i gwsmeriaid gofio'r siop hon? Yr ateb yw: dylai eich un chi fod yn wahanol i'w rhai hwy. Dim ond gwahanol, all sefyll allan. Os yw'r siopau ar y stryd fawr i gyd yr un silffoedd arddangos, bydd hefyd yn gadael i gwsmeriaid ymddangos yn flinder esthetig, a bydd profiad siopa cwsmeriaid yn dirywio'n naturiol.

Dyna pam rydyn ni'n gweld gwahanol silffoedd arddangos. Mae'r defnydd o silffoedd arddangos arfer yn ffafriol i ddangos arddull a swyn unigryw eich cynhyrchion, ond gall hefyd adael cwsmeriaid â phrofiad siopa gwahanol na siopau eraill, sydd hefyd yn fodd pwysig i wella cystadleurwydd y farchnad.


Amser post: Mehefin-17-2021